anthonBeeke geeft aanwijzingen
bij het maken van letter O

anthonBeeke creating and directing
the letter O of the alfabet


dochter van edvanderElsken, Tinelou,
die later model was voor de komma en de punt van het uitroepteken, kijkt toe.
lokatie; gymnastiek lokaal
Rietveld Academie Amsterdam

daughter of edvanderElsken, Tinelou,
is watching the naked ladies.
later she was the model for the comma,
and the dot of the note of exclamation
location at the gym of the
Rietveld Academie Amsterdam

the naked ladies alphabet

maxBruinsma: een van de meest uitgewerkte ‘menselijke alfabetten’ wat betreft vormkwaliteit is natuurlijk anthonBeeke’s ‘blote meisjes alfabet’, in 1970 uitgegeven door drukkerij De Jong & Co in hun experimentele serie ‘Kwadraadbladen’. met zijn kapitalen, geheel opgebouwd uit zorgvuldig gechoreografeerde groepen naakte meisjes (maar liefst twaalf voor de letters ‘M’ en ‘W’), steekt Beeke z’n tong uit naar wimCrouwel, die zijn experimentele ‘new alphabet’ een paar jaar eerder, in 1967,
in dezelfde serie had gepubliceerd.
bij al zijn pikanterie is Beeke’s alfabet ook een gedetailleerde reconstructie van de omtrekken van een klassieke Romein – de Baskerville Old Face was de inspiratie –, inclusief verdikkingen, versmallingen en schreven. hoewel Beeke (...) zeker het sensuele aspect van klassieke letters wilde vieren, met hun subtiele curven en rondingen en hun perfecte proporties, is zijn naakte alfabet niet expliciet erotisch.

maxBruinsma: one of the most elaborate ‘human alphabets’, in terms of its formal quality, is of course anthonBeeke’s, published by de Jong & Co. printers in their experimental ‘Kwadraat’ series in 1970.
his capitals, built entirely out of carefully choreographed ensembles of nude girls (no less than twelve for the ‘M’ and the ‘W’), are a tongue-in-cheek reaction to wimCrouwel’s experimental ‘new alphabet’, published in the same series some years earlier (1967).

piquant as it may be, Beeke’s alphabet is also a meticulous reconstruction of the outlines of classic Roman capitals – the Baskerville Old Face was the inspiration –, including thicks and thins and serifs. although (...) Beeke certainly wanted to celebrate the sensual aspect of classical letters with their subtle curves and roundings and their perfect proportions, his nude alphabet is not explicitly erotic.


from The Erotics of Type, in steveHeller (ed.), Sex Appeal, the art of allure in graphic and advertising design, New York, 2000, p.43-53Alphabet Alphabet

the making of...

Alphabet
Alphabet

Bekijk filmpje op volledig scherm / Watch video in full screen mode
Bekijk filmpje in groter formaat / Watch video in larger scale
© studio anthon Beeke